Cursos específicos en materia de turismo; basados nas novas tecnoloxías e outras ferramentas de dixitalización.